BSFR 32.10 6.64%
THOB ALASEEL 38.80 4.87%
ALSORAYAI GROUP 29.05 4.68%
ARAB SEA 10.46 4.60%
ABO MOATI 14.20 4.26%
SABIC 90.50 4.02%
ACIG 16.80 3.70%