DAR ALARKAN 7.34 29,752,388
SFICO 18.80 20,706,450
BJAZ 12.42 17,937,189
ALINMA 14.84 16,622,032
SEERA 16.38 7,585,399
MALATH INSURANCE 11.82 4,317,478
SAUDI ARAMCO 32.90 3,720,547